Modeli i projekti
energetske učinkovitosti

MODEL

JAVNO-PRIVATNO PARNTERSTVO (JPP)

Za uspješnu realizaciju projekata energetske učinkovitosti u posljednje vrijeme se sve više umjesto tradicionalnih modela javne nabave koristi model Javno-privatnog partnerstva (JPP model). To je model u kojem javni partner, za razliku od tradicionalnog modela ne traži najpovoljnijeg izvoditelja radova, već traži najpovoljnijeg pružatelja cjelokupne usluge povećanja energetske učinkovitosti u skladu sa definiranim standardima. Prednosti JPP modela u odnosu na tradicionalni su:

  • u izračun vrijednosti nabave uzimaju se ukupni životni troškovi dok se kod tradicionalnog modela u izračun uzimaju samo kapitalni troškovi,
  • u ugovornom razdoblju, nakon što se sustav javne rasvjete stavi u funkciju, naručitelj kontinuirano mjeri isporučeni standard javne usluge i plaća samo isporučeni standard usluge,
  • JPP naknada i njezini instrumenti osiguranja plaćanja ne predstavlja zaduženje za naručitelja, već naknadu za isporučenu uslugu,
  • naručitelj počinje plaćati JPP naknadu tek kada se sustav javne rasvjete stavi u stanje potpune funkcionalnosti,
  • sva sredstva potrebna za namirenje ukupnih životnih troškova (kapitalnih, operativnih i financijskih) osigurava u cijelosti privatni partner,
  • sve rizike provedbe i održavanja projekta za vrijeme ugovornog razdoblja snosi privatni partner.
Priprema projekta se provodi jedinstvenim „know how-om“ za provedbu projekata po JPP modelu. Aktivnosti koje tvrtka obavlja uključuju pripremne radnje (snimak postojećeg stanja, izrada studijske i tehničke pripremne dokumentacije), usluge savjetovanja i pripreme projekata podizanja mjera energetske učinkovitosti javnih građevina (izrada financijskog modela, savjetovanje pri izradi ostale potrebne dokumentacije) i savjetovanje pri izradi Ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

MODEL

ENERGETSKA USLUGA ESCO/EPC

Tvrtka za pružanje energetskih usluga (eng. ESCO – Energy service company) je poduzeće koje pruža širok pojas sveobuhvatnih energetskih rješenja uključujući izradu i implementaciju projekata uštede energije, pohrane energije , proizvodnje i dobave energije te upravljanje rizicima.
Ugovori o smanjenju potrošnje energije temeljem poboljšanja performansi (eng. EPC – Energy performance contracting, ESPC – Energy saving performance contracting) predstavljaju mehanizme poticanja investicijske klime gdje privatni partner – pružatelj energetske usluge, investira u javnu ili privatnu imovinu te ostvaruje povrate investicije u višegodišnjem razdoblju. Ovakvi ugovori, sukladno postojećoj zakonskoj regulativi u RH, spadaju u kategoriju Ugovora o energetskom učinku.

Priprema projekta se provodi jedinstvenim „know how-om“ za provedbu projekata po ESCO modelu. Aktivnosti koje tvrtka obavlja uključuju pripremne radnje (snimak postojećeg stanja, izrada pripremne tehničke dokumentacije), usluge savjetovanja i provođenja projekata podizanja mjera energetske učinkovitosti u javnoj rasvjeti (izrada financijskog modela, savjetovanje pri izradi ostale potrebne dokumentacije) i savjetovanje pri izradi Ugovora o energetskom učinku.

Kada se radi o javnim naručiteljima, energetska usluga provodi se po modelu JPP-a, a ukoliko se radi o privatnim naručiteljima, ugovori o energetskom učinku pripremljeni od strane ESCO grupa, posjeduju jedinstveni „know how“ u cilju zaštite interesa privatnog naručitelja i optimalne provedbe energetske usluge za sve ugovorne strane.

Ključ kvalitete i održive provedbe ESCO/EPC projekta prvenstveno se zasniva na kvaliteti i cjelovitosti Ugovora o energetskom učinku. Kvaliteta prijedloga Ugovora o energetskom učinku ovisi o kvaliteti, multidisciplinarnosti i stručnosti tima koji priprema ugovor.

PROJEKT

JAVNA RASVJETA

ESCO grupa svojim pristupom i konceptom putem usluga savjetovanja u pripremi projekata po modelima javno- privatnog partnerstva (JPP) ili energetske usluge (ESCO), omogućuje trenutne uštede za Naručitelja bez da isti ulaže vlastita sredstva. Takvi modeli „štite“ Naručitelja od povećanja rashoda zbog povećanja cijene energije i energenata. Mislite na vlastitu budućnost.

Tvrtka je trenutno specijalizirana za suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) u RH u smislu pripreme projekata podizanja energetske učinkovitosti u javnoj rasvjeti.

Važno je istaknuti da JPP model provedbe projekta omogućuje JLP(R)S provođenje investicija u energetskoj učinkovitosti bez osiguranih sredstava u proračunu i bez povećanja proračunskih rashoda.

ESCO grupa također nudi stručnu pomoć pri izradi ponuda za apliciranje na natječaje EU fondova i natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) u cilju provođenja mjera energetske učinkovitosti.

U projektima gdje tvrtka ne sudjeluje kao savjetnik JLP(R)S, može sudjelovati kao savjetnik privatnom partneru ili kao privatni partner.

PROJEKT

ZGRADARSTVO

ESCO grupa svojim pristupom i konceptom putem usluga savjetovanja u pripremi projekata po modelima javno-privatnog partnerstva (JPP), omogućuje trenutne uštede za Naručitelja bez da isti ulaže vlastita sredstva. Takvi modeli „štite“ jedinicu lokalne i Naručitelja od povećanja rashoda zbog povećanja cijene energije i energenata. Mislite na vlastitu budućnost. Tvrtka pruža usluge savjetovanja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) u pripremi projekata podizanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu – obnove javnih zgrada.

Važno je istaknuti da provedba projekata po JPP modelu omogućuje JLP(R)S provođenje investicija u energetskoj učinkovitosti bez osiguranih sredstava u proračunu i bez povećanja proračunskih rashoda. ESCO grupa također nudi stručnu pomoć pri izradi ponuda za apliciranje na natječaje EU fondova i natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) u cilju provođenja mjera energetske učinkovitosti. U projektima gdje tvrtka ne sudjeluje kao savjetnik JLPRS, može sudjelovati kao savjetnik privatnom partneru ili kao privatni partner.

ESCO GRUPA d.o.o.

ESCO GROUP je tvrtka koja pruža informatičke, konzultantske i inženjerske usluge. Glavni cilj tvrtke je realizacija vlastitih projekata iz područja IT, IoT tehnologije i iz područja pametnih gradova.

O nama

Tvrtka: ESCO GRUPA d.o.o.
Adresa: Marijana Stepčića 11, 51000 Rijeka
OIB: 99771243457
MBS: 040292942
Banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR7124020061100642909
Temeljni kapital: 220.000,00 kn
Nadležni sud: Commercial Court in Rijeka
Osnivači/članovi društva: Goran Justinić
Osoba ovlaštena za zastupanje: Goran Justinić

Kontakt
escogrupa@escogrupa.hr
Kontakt
escogrupa@escogrupa.hr
goran.justinic@escogrupa.hr
Tel: 00385 95/902-2038
O nama

Tvrtka: ESCO GRUPA d.o.o.
Adresa: Marijana Stepčića 11, 51000 Rijeka
OIB: 99771243457
MBS: 040292942
Banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR7124020061100642909
Temeljni kapital: 220.000,00 kn
Nadležni sud: Commercial Court in Rijeka
Osnivači/članovi društva: Goran Justinić
Osoba ovlaštena za zastupanje: Goran Justinić

ESCO GRUPA d.o.o.

ESCO GROUP je tvrtka koja pruža informatičke, konzultantske i inženjerske usluge. Glavni cilj tvrtke je realizacija vlastitih projekata iz područja IT, IoT tehnologije i iz područja pametnih gradova.

ESCO GRUPA d.o.o.. Sva prava pridržana.