ESCOGRUPA

O nama

O nama

Esco grupa d.o.o. je tvrtka osnovana 2012. godine od strane mladih visokoobrazovanih stručnjaka kao odgovor na sve veće zahtjeve tržišta u području uštede energije i energetske učinkovitosti. Kod provedbe projekata oslanja se na interni i eksterni tim stručnjaka iz područja tehničkih struka i ekonomije, a "core business" je savjetovanje, razvoj i upravljanje projektima što prije svega obuhvaća pripremu projekata po modelu javno-privatnog partnerstva i EPC modelu.

Usluge koje tvrtka nudi tržištu uključuju:

- Konzultantske i savjetodavne usluge
- Inženjering
- Provođenje mjera podizanja energetske učinkovitosti
  zgrada i javne rasvjete
- Provođenje projekata proizvodnje energije

Konzultantske usluge

Pružanje usluga savjetovanja temeljna je djelatnost ESCO grupe. Usluge savjetovanja pružaju se za:
● pripremu projekata provođenja mjera energetske učinkovitosti jedinicama loklane samouprave i gradovima bez osiguranja vlastitih sredstava za investiciju,
● izradu sve potrebne dokumentacije investitorima i ponuditeljima – privatnim partnerima i pružateljima energetskih usluga
putem modela:
  ▶ javno-privatnog partnerstva u skladu propisima iz područja JPP-a,
  ▶ energetske usluge u skladu s propisima iz područja energetske učinkovitosti i energetskih usluga.

Tvrtka sa svojim stručnim znanjima pruža sljedeće usluge savjetovanja:

● izrada planova razvoja,
● izrada akcijskih planova,
● stručna pomoć i izrada dokumentacije za apliciranje na
javne pozive i nadmetanja FZEOU i EU fondova,
● izrada dokumentacije za odabir izvršitelja,
● izrada prijedloga ugovora o javno-privatnom partnerstvu,
● izrada prijedloga ugovora o energetskom učinku,
    
● izrada financijskih modela,
● identifikacija, alokacija i kvantifikacija rizika i izrada matrice rizika,
● izrada predstudija i studija izvodljivosti,
● izrada studija opravdanosti ulaganja,
● provedba kontrole i verifikacije ušteda projekta,
● provedba kontrole isporuke standarda kod JPP ugovora.

EU Direktiva o energetskoj učinkovitosti - ciljevi do 2020.godine: 20% manja emisija stakleničkih plinova nego 1990.g., 20% udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj potrošnji i 20% manja potrošnja energije.

Projekti

MODELI PROVEDBE PROJEKATA

JAVNO-PRIVATNO PARNTERSTVO (JPP)
ENERGETSKA USLUGA ESCO/EPC

PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

JAVNA RASVJETA
ZGRADARSTVO

PROJEKTI PROIZVODNJE ENERGIJE

MALE HIDROELEKTRANE
SOLARNE ELEKTRANE
VJETROELEKTRANE
SKLADIŠTENJE ENERGIJERH posjeduje jedinstveni zemljopisni položaj koji joj omogućava bezbroj mogućnosti poboljšanja energetske učinkovitosti!

R & D

Istraživačko-razvojni projekti

Big Data GIS

Informacijski sustav za prostorno planiranje lokalne samouprave u funkciji održivog razvoja

IJR

Inteligentna javna rasvjeta koja predstavlja potpunu inovaciju na našem području

AMS

Automatski sustav nadzora javne rasvjete i verifikacije ušteda

EMMP

Izrada energetske matchmaking web platforme za G2B, B2B & B2G


Big data GIS

Platforma Big data GIS predstavlja informacijski sustav za prostorno planiranje lokalne samouprave u funkciji održivog razvoja te omogućuje integraciju različitih kategorija podataka s prostornom dimenzijom lokalne samouprave. Platforma Big data GIS bazirana je kao web aplikacija i trenutno je u razvojnoj fazi, a isporučivati će se korisnicima po SAAS – Software as a service modelu isporuke. U navedenom modelu korisnik nema potrebu za nabavkom sklopovskih ili programskih komponenti, već mu je platforma uvijek dostupna putem interneta. U prostornom pregledniku sa katastarskim podlogama, platforma može integrirano prikazivati podatke, strukturirane u sljedeće osnovne grupe:
- podaci o korištenju prostora (prostorni planovi, čestice, građevine u prostoru)
- podaci o komunalnoj infrastrukturi (javna rasvjeta, TK infrastruktura, energetika, ceste, željeznice, vodovod, kanalizacija i odvodnja, plinovod, naftovod, sustav zbrinjavanja otpada, javne površine, groblja)
- podaci za održivo gospodarenje nekretninama (vlasništvo, posjedništvo, najam, zakup, stanovanje)
- podaci o društvenoj i gospodarskoj aktivnosti u prostoru (demografija, financijski, fiskalni i ekonomski podaci)
Najvažnija prednost Big Data GIS-a jest što na prostornom pregledniku korisnicima omogućuje uvid u mnoštvo strukturiranih podataka, posjeduje kvalitetan analitički mehanizam za obradu istih, detektira osnovne trendove te omogućuje stvaranje zaključaka i donošenje odluka od strane korisnika.

Za sigurnost i pouzdanost opskrbe električnom energijom, potrebno je u elektroenergetskom sustavu imati optimalan MIKS konvencionalnih i obnovljivih izvora električne energije.

Dokumenti

Propisi i publikacije

Propisi

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14)

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14)

 • ● Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnertstva (NN 88/12, 15/15)
 • ▶ Pravilnik o projektima javno-privatnog partnerstva male vrijednosti (NN 23/15)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)

  Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)

 • ● Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (NN 69/12, 11/15)

 • ▶ Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 81/12, 78/13) – Pravilnik je prestao važiti, ali se primjenjuju odredbe u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda građevina i javne rasvjete do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.

 • ▶ Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13)

 • ▶ Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13)

 • ▶ Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – fotonaponskih sustava (NN 79/13, 85/13)

 • ▶ Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (NN 47/14)

 • ▶ Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14)

 • ▶ Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15)
 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 14/14)

  Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 14/14)
  Zakon je prestao važiti ali se primjenjuje na započete postupke za vrijeme njihova važenja.

  Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)

  Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)

  Zakon o gradnji (NN 153/13)

  Zakon o gradnji (NN 153/13)

  Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

  Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

  Zakon o koncesijama (NN 143/12)

  Zakon o koncesijama (NN 143/12)

  Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14)

  Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14)

  Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11)

  Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11)


  REFERENCE

  Popis referenci

  STUDIJE U ENERGETICI I ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

  1. Needs Assessment Study of Local Governments and the Private Sector – Analysis of demand and supply, future projects investment and partnership potentials in the area of energy efficiency and renewable energy use (NALAS, NEXPO 2013)

  ELABORATI ENERGETSKIH UŠTEDA U UNUTARNJOJ RASVJETI
  (Tvrtka je u navedenim poslovima za unutarnju rasvjetu sudjelovala kao podizvoditelj za inženjering)

 • Tehničko rješenje unutarnje rasvjete u skladišnim halama – Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa Svilno 2, JGL d.o.o.

 • Tehničko rješenje unutarnje rasvjete predvorja glavne zgrade (Miramarska 24, 10000 Zagreb), CROATIA OSIGURANJE d.d.

 • Tehničko rješenje unutarnje rasvjete skladišnih hala (Gospodarska 2, 10431 Sveta Nedelja), KUEHNE & NAGEL d.o.o.

 • Tehničko rješenje unutarnje rasvjete tvornice za preradu ribe – skladišne hale, proizvodne hale, hladnjače i uredski prostori (Vabriga, 52465 Poreč), S.I.C. d.o.o.

 • Tehničko rješenje unutarnje rasvjete skladišnih hala (Slavonska avenija 52/a, 10000 Zagreb), AWT INTERNATIONAL d.o.o.

 • Tehničko rješenje unutarnje rasvjete proizvodnih hala (Mavri b.b, 51216 Viškovo), SCAM MARINE d.o.o.

 • Tehničko rješenje unutarnje rasvjete proizvodnih hala (Gospodarska 9, 10431 Sveta Nedjelja), RADIN PRINT d.o.o.

 • Tehničko rješenje unutarnje rasvjete proizvodnih hala (Radnička b.b, 51000 Rijeka), VULKAN-NOVA d.o.o.

 • Tehničko rješenje unutarnje rasvjete proizvodnih hala (Milutina barača 19, 51000 Rijeka), TEHNOMEHANIKA d.o.o.

 • Tehničko rješenje unutarnje rasvjete prodajnih prostora (Vozišće 59/C, 51216 Viškovo), VRTNI CENTAR VIŠKOVO, NS AGRO TRADE d.o.o.

 • Tehičko rješenje unutarnje rasvjete za sportsko rekreativnu namjenu (Marijana Cvetkovića 4, 44000 Sisak), ŠPORTSKA DVORANA BREZOVICA – SISAK
 • ELABORATI ENERGETSKIH UŠTEDA U JAVNOJ RASVJETI
  (Tvrtka je u navedenim poslovima za unutarnju rasvjetu sudjelovala kao podizvoditelj za inženjering)

 • Preliminarna analiza zamjene postojećih neefikasnih svjetiljki novim efikasnim svjetiljkama – LUKOBRAN RIJEKA, LUKA RIJEKA d.o.o.

 • Tehničko rješenje vanjske rasvjete platoa za odlaganje otpada – Kukuljanovo, METIS d.o.o.

 • Tehnička rješenja modernizacije i/ili rekonstrukcije javne rasvjete – više projekata

 • Glavni projekt javne rasvjete u industrijskoj zoni grada Novi Vinodolski
 • ENERGETSKI PREGLEDI JAVNE RASVJETE

 • Energetski pregled javne rasvjete Grada Novog Vinodolskog i izrada izvješća

 • Energetski pregled javne rasvjete Općine Kostrena i izrada izvješća

 • Energetski pregled javne rasvjete Općine Višnjan i izrada izvješća
 • ENERGETSKI PREGLEDI ZGRADA

  Provedeno je više energetskih pregleda jednostavnih i složenih građevina u vlasništvu fizičkih osoba

  USLUGE SAVJETOVANJA – PRIPREMA PROJEKATA REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE PO JPP MODELU I MODELU ENERGETSKE USLUGE

  (Obuhvaća izradu cjelovite tehničke i ekonomsko-pravne dokumentacije potrebne za ocjenu i odobrenje projekta od strane regulatora; navedene usluge završene ili u tijeku)

 • Usluge savjetovanja za provedbu projekta rekonstrukcije javne rasvjete po modelu energetske usluge s obilježjima JPP-a u Općini Omišalj (Tvrtka sudjelovala kao podizvoditelj)

 • Usluge savjetovanja za provedbu projekta rekonstrukcije javne rasvjete po JPP modelu Grada Pazina

 • Usluge savjetovanja za provedbu projekta rekonstrukcije javne rasvjete po JPP modelu Grada Novog Vinodolskog

 • Usluge savjetovanja za provedbu projekta rekonstrukcije javne rasvjete po JPP modelu Općine Kostrena

 • Usluge savjetovanja za provedbu projekta rekonstrukcije javne rasvjete po JPP modelu Općine Višnjan
 • Istraživanja pokazuju da investicije koje potiču stvaranje energije iz obnovljivih izvora i povećanje energetske učinkovitosti generiraju mnogo više radnih mjesta nego nafta i ugljen.

  NOVOSTI

  VIJESTI I ZANIMLJIVOSTI

  "Indeks razvijenosti" u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU

  U suradnji sa stručnim službama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU razvijena je web aplikacija u oblaku za izračun i vizualizaciju indeksa razvijenosti, koju su predstavnici ESCO grupe prezentirali čelnicima Ministarstva na čelu sa ministrom gosp. Tomislavom Tolušićem dana 27. srpnja 2016. godine.
  U sklopu ovog projekta izrađen je informacijski sustav "ESTAT Index Razvijenosti", koji je namijenjen za vizualizaciju podataka postojećeg kompozitnog modela indeksa razvijenosti, izračuna novih modela, prikaz podataka iz postojeće ESTAT baze podataka te usporedbu postojećeg i novih modela indeksa razvijenosti.
  Aplikacija je izrađena kao rješenje u oblaku sa krajnjim ciljem pružanja stručne pomoći službama Ministarstva u provođenju regionalne politike te provedbe analiza i ocjenu podataka i pokazatelja vezano za kvantifikaciju razvijenosti jedinica lokalne regionalne i lokalne samouprave i gradova u Republici Hrvatskoj.
  Aplikacija ima pregršt funkcija i snažne vizualizacijske mogućnosti kao i potencijal nadogradnje. Korištenjem, pregledom i analizom podataka u ESTAT bazi moguće je provoditi generiranje, zaključivanje i evaluaciju pokazatelja te koristiti izvješća u izradi strateških dokumenata, u cilju apliciranja na EU sredstva, kod strateškog odlučivanja tijela središnje države.
  U konačnici primarni cilj ovog projekta jest pružiti alat stručnjacima kojima će se na temelju odabranih podataka/parametara i preliminarnim analizama olakšati izračun novog indeksa razvijenosti.

  Održana 2. godišnja razvojno-financijska konferencija

  16. i 17. ožujka održala se 2. godišnja razvojno-financijska konferencija na temu: FINANCIRANJE PROJEKATA DRUŠTVENOG I GOSPODARSKOG RAZVOJA HRVATSKE IZ EU FONDOVA Od strane predstavnika ESCO grupa d.o.o. istaknuta je mogućnost kombiniranja privatnog kapitala i EU fondova u infrastrukturnim projektima i projektima ene. učinkovitosti. Tvrtka se bavi savjetovanjem i može pomoći javnom sektoru u provedbi takvih projekata. Privatna ulaganja u javnu imovinu omogućuju rast bez zaduživanja i povećanja javnog duga. To je budućnost i pravi korak u smjeru izlaska iz krize.....
  Saznajte više

  AMS - potpuno novi sustav nadzora

  Stvaranjem novog poslovnog okruženja, trend u svijetu je investiranje privatnog kapitala u javnu imovinu. U domeni infrastrukturnih građevina posebice javne rasvjete, u ranijim poslovnim modelima, javni sektor je ugovarao usluge održavanja sustava. Novi modeli zasnivaju se na konceptu naplate po učinku, gdje privatni investitori ulažu u obnovu sustava, a javni sektor plaća naknadu za ostvareni učinak privatnog sektora u smislu osiguranja raspoloživosti građevine i smanjenja potrošnje energije. Automatizirani sustav nadzora građevina javne rasvjete omogućuje javnom sektoru da obavlja kompletan nadzor u smislu kontrole ostvarenog učinka i prava na naplatu.
  Saznajte više

  Održana radionica “Primjena modela JPP-a u projektima obnove javnih građevina”

  U organizaciji Agencije za investicije i konkurentnost, dana 03.07.2015. održana je u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke radionica na temu „Primjena modela JPP-a u isporuci projekata energetske učinkovitosti u javnoj rasvjeti i energetskoj obnovi javnih zgrada u okviru koncepcije pametnih gradova“. Damir Juričić, zamjenik ravnatelja Agencije za investicije i konkurentnost, otvorio je program prezentacijom „Propisi, dokumentacija, priprema i provedba projekata EE po modelu JPP-a“. Njegovo izlaganje sadržavalo je osnove i upoznavanje sa samim procesom pripreme i provedbe projekta. U nastavku su uslijedili praktični primjeri koje su izlagali Goran Justinić, direktor ESCO Grupe d.o.o. na temu „Praktičan primjer pripreme projekta JPP-a male vrijednosti u javnoj rasvjeti“ i Saša Marenjak, direktor PPP Centra d.o.o. koji je na primjeru pojasnio pripreme projekta JPP-a u energetskoj obnovi javnih zgrada.

                                 

  KONTAKT

  Pišite nam

  ESCO GRUPA d.o.o

  Ured: Ante Starčevića 6, 51000 Rijeka
  Sjedište: Stube put Kijca 5, 51512 Njivice

  Kontakt tel: 00385 95/902-2038
  E-mail: escogrupa@gmail.com

  IBAN: HR 7124020061100642909
  OIB: 99771243457