EU PROJEKTI

Naziv projekta:

Izrada obrasca financijskog modela za JPP projekte iz područja obnova građevina javne rasvjeteNaziv poziva:

Inovacijski vaučeri za MSP-ove - KK.03.2.2.03 - inačica 3Kratki opis projekta:

Analiza ukupnih životnih troškova (projekta, građevine) i financijske održivosti javnog projekta javne rasvjete u cijelom svijetu neodvojivi je dio pripreme projekata. U okviru projekta izrađuje se sustav za izračun financijskih učinaka javnog projekta obnove građevina javne rasvjete u slučajevima kada se projekt nabavlja putem alternativnih modela nabave kao što su energetska usluga ili javno-privatno partnerstvo. U okviru ovog sustava ponuditelj prikazuje koje je sve rizike projekta preuzeo na upravljanje te kakve financijske učinke očekuje. Posljedica ovih učinaka je naknada koju će javni naručitelj (u ovom slučaju općine i gradovi u čijoj su nadležnosti sustavi javne rasvjete) plaćati odabranom ponuditelju u ugovornom razdoblju (od 10 do 15 godina). Predmet isporuke projekta je računalni program za izradu financijskog modela, koji se može koristiti u postupcima nabave usluga obnova građevina javne rasvjete po JPP / EPC modelu u svrhu pojednostavljenja izrade ponude za ponuditelje.Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Tvrtka ESCO grupa d.o.o. je jedino poduzeće u Hrvatskoj specijalizirano za pripremu projekata obnove građevina javne rasvjete po JPP modelu. Očekuje se da će u slijedećoj financijskoj perspektivi značajnije primjenjivati model JPP-a (EPC model) uz korištenje financijskih instrumenata. Izrada financijskog modela može značajno olakšati postupak nabave privatnih partnera u JPP modelu, ali i osigurati transparentnost ponude kod primjene JPP/EPC modela. Cilj projekta je povećanje „know howa“ i jačanje kapaciteta tvrtke za pružanje cjelovite usluge pripreme dokumentacije za projekte obnova građevina javne rasvjete, realizacijom projekata ostvarivati uštede u potrošnji električne energije, edukativno djelovati na zajednicu u pogledu korištenja energije, posljedično utjecati na smanjenje emisije CO2, povećati broj projekata u provedbi i prihode od usluga savjetovanja.Ukupna vrijednost projekta:

107.500,00 HRK; iznos sufinanciran od strane EU: 60.200,00 HRKRazdoblje provedbe projekta:

22.02.2019. – 23.05.2019.Kontakt osoba za više informacija:

Goran Justinić, direktor, escogrupa@escogrupa.hrProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke ESCO grupa d.o.o.Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/