EU PROJEKTI

1. POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a UVOĐENJEM SUSTAVA BO CMS

Naziv projekta:
1. POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a UVOĐENJEM SUSTAVA BO CMS

Kratak opis projekta, ciljevi i očekivani rezultati:
Poduzeće ESCO grupa će realizacijom projekta unaprijediti i optimizirati poslovanje kroz 5 poslovnih procesa: upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, prodaja, marketing i logistika. Provedbom svih projektnih aktivnosti utjecat će se na rješavanje detektiranih problema koji se tiču informatičke opreme i tehnologije, a koji neposredno utječu na gotovo sve poslovne procese. Nabavkom softvera omogućit će se jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja poduzeća. Dobavom i implementacijom poglavito softverskih rješenja te s njom povezane nužne računalne opreme doprinijet će se povećanju prihoda od prodaje poduzeća od 58,79%, nabavkom IKT opreme i softvera u vrijednosti od 436.108,00 HRK.

Ukupna vrijednost projekta
488.835,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi:
471.108,00 HRK

Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava:
263.820,48 HRK

Razdoblje provedbe Projekta:
od 1. studenog 2019. do 1. svibnja 2021.

Kontakt osoba za više informacija:
Goran Justinić, escogrupa@gmail.com

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost ESCO GRUPA d.o.o.

2. IZRADA OBRASCA FINANCIJSKOG MODELA ZA JPP PROJEKTE IZ PODRUČJA OBNOVA GRAĐEVINA JAVNE RASVJETE

Naziv poziva:
Inovacijski vaučeri za MSP-ove - KK.03.2.2.03 - inačica 3

Kratki opis projekta:
Analiza ukupnih životnih troškova (projekta, građevine) i financijske održivosti javnog projekta javne rasvjete u cijelom svijetu neodvojivi je dio pripreme projekata. U okviru projekta izrađuje se sustav za izračun financijskih učinaka javnog projekta obnove građevina javne rasvjete u slučajevima kada se projekt nabavlja putem alternativnih modela nabave kao što su energetska usluga ili javno-privatno partnerstvo. U okviru ovog sustava ponuditelj prikazuje koje je sve rizike projekta preuzeo na upravljanje te kakve financijske učinke očekuje. Posljedica ovih učinaka je naknada koju će javni naručitelj (u ovom slučaju općine i gradovi u čijoj su nadležnosti sustavi javne rasvjete) plaćati odabranom ponuditelju u ugovornom razdoblju (od 10 do 15 godina). Predmet isporuke projekta je računalni program za izradu financijskog modela, koji se može koristiti u postupcima nabave usluga obnova građevina javne rasvjete po JPP / EPC modelu u svrhu pojednostavljenja izrade ponude za ponuditelje.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Tvrtka ESCO grupa d.o.o. je jedino poduzeće u Hrvatskoj specijalizirano za pripremu projekata obnove građevina javne rasvjete po JPP modelu. Očekuje se da će u slijedećoj financijskoj perspektivi značajnije primjenjivati model JPP-a (EPC model) uz korištenje financijskih instrumenata. Izrada financijskog modela može značajno olakšati postupak nabave privatnih partnera u JPP modelu, ali i osigurati transparentnost ponude kod primjene JPP/EPC modela. Cilj projekta je povećanje „know howa“ i jačanje kapaciteta tvrtke za pružanje cjelovite usluge pripreme dokumentacije za projekte obnova građevina javne rasvjete, realizacijom projekata ostvarivati uštede u potrošnji električne energije, edukativno djelovati na zajednicu u pogledu korištenja energije, posljedično utjecati na smanjenje emisije CO2, povećati broj projekata u provedbi i prihode od usluga savjetovanja.

Ukupna vrijednost projekta
107.500,00 HRK; iznos sufinanciran od strane EU: 60.200,00 HRK

Razdoblje provedbe Projekta:
22.02.2019. – 23.05.2019.

Kontakt osoba za više informacija:
Goran Justinić, direktor, escogrupa@escogrupa.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost ESCO GRUPA d.o.o.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

ESCO GRUPA d.o.o.

ESCO GROUP je tvrtka koja pruža informatičke, konzultantske i inženjerske usluge. Glavni cilj tvrtke je realizacija vlastitih projekata iz područja IT, IoT tehnologije i iz područja pametnih gradova.

O nama

Tvrtka: ESCO GRUPA d.o.o.
Adresa: Marijana Stepčića 11, 51000 Rijeka
OIB: 99771243457
MBS: 040292942
Banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR7124020061100642909
Temeljni kapital: 220.000,00 kn
Nadležni sud: Commercial Court in Rijeka
Osnivači/članovi društva: Goran Justinić
Osoba ovlaštena za zastupanje: Goran Justinić

Kontakt
escogrupa@escogrupa.hr
Kontakt
escogrupa@escogrupa.hr
goran.justinic@escogrupa.hr
Tel: 00385 95/902-2038
O nama

Tvrtka: ESCO GRUPA d.o.o.
Adresa: Marijana Stepčića 11, 51000 Rijeka
OIB: 99771243457
MBS: 040292942
Banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR7124020061100642909
Temeljni kapital: 220.000,00 kn
Nadležni sud: Commercial Court in Rijeka
Osnivači/članovi društva: Goran Justinić
Osoba ovlaštena za zastupanje: Goran Justinić

ESCO GRUPA d.o.o.

ESCO GROUP je tvrtka koja pruža informatičke, konzultantske i inženjerske usluge. Glavni cilj tvrtke je realizacija vlastitih projekata iz područja IT, IoT tehnologije i iz područja pametnih gradova.

ESCO GRUPA d.o.o.. Sva prava pridržana.