ESCOGRUPA

O nama

O nama

Esco grupa d.o.o. je tvrtka osnovana 2012. godine od strane mladih visokoobrazovanih stručnjaka kao odgovor na sve veće zahtjeve tržišta u području uštede energije i energetske učinkovitosti. Kod provedbe projekata oslanja se na interni i eksterni tim stručnjaka iz područja tehničkih struka i ekonomije, a "core business" je savjetovanje, razvoj i upravljanje projektima što prije svega obuhvaća pripremu projekata po modelu javno-privatnog partnerstva i EPC modelu.
Danas je osnovna djelatnost razvoj IT aplikacija. Krajem 2016. godine postavljen je novi smjer s glavnim ciljem realizacije vlastitih projekata iz područja IT i IOT tehnologije. Do danas tvrtka je isporučila nekoliko različitih specijaliziranih sustava za različite kupce. Snaga tvrtke leži u zaposlenicima i partnerima, sposobnim riješiti svaki problem i pružiti najbolju uslugu ili rješenje kupcu.

Usluge koje tvrtka nudi tržištu uključuju:

- Informatičke (IT) usluge
- Konzultantske usluge
- Inženjenerske usluge

IT usluge

Razvijamo i održavamo vlastita softverska rješenja i usluge te implementiramo vlastite softverske aplikacije koje pomažu našim klijentima da optimalno upravljaju i poboljšaju svoje poslovanje. Usluge koje nudimo mogu se podijeliti u nekoliko glavnih područja:
● IT savjetovanje
● Razvoj web aplikacija
● Implementacija programskih rješenja
● Aplikacije za integraciju sustava
● Tehnička i sustavna podrška
● IOT rješenja

EU Direktiva o energetskoj učinkovitosti - ciljevi do 2020.godine: 20% manja emisija stakleničkih plinova nego 1990.g., 20% udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj potrošnji i 20% manja potrošnja energije.

R & D

Istraživačko-razvojni projekti

Webshop platforma

Web platforma djeluje kao tražilica koja pomaže korisnicima pri pretraživanju rabljenih i novih proizvoda.

Big Data GIS

Informacijski sustav za prostorno planiranje lokalne samouprave u funkciji održivog razvoja

IJR

Inteligentna javna rasvjeta koja predstavlja potpunu inovaciju na našem području


Big data GIS

Platforma Big data GIS predstavlja informacijski sustav za prostorno planiranje lokalne samouprave u funkciji održivog razvoja te omogućuje integraciju različitih kategorija podataka s prostornom dimenzijom lokalne samouprave. Platforma Big data GIS bazirana je kao web aplikacija i trenutno je u razvojnoj fazi, a isporučivati će se korisnicima po SAAS – Software as a service modelu isporuke. U navedenom modelu korisnik nema potrebu za nabavkom sklopovskih ili programskih komponenti, već mu je platforma uvijek dostupna putem interneta. U prostornom pregledniku sa katastarskim podlogama, platforma može integrirano prikazivati podatke, strukturirane u sljedeće osnovne grupe:
- podaci o korištenju prostora (prostorni planovi, čestice, građevine u prostoru)
- podaci o komunalnoj infrastrukturi (javna rasvjeta, TK infrastruktura, energetika, ceste, željeznice, vodovod, kanalizacija i odvodnja, plinovod, naftovod, sustav zbrinjavanja otpada, javne površine, groblja)
- podaci za održivo gospodarenje nekretninama (vlasništvo, posjedništvo, najam, zakup, stanovanje)
- podaci o društvenoj i gospodarskoj aktivnosti u prostoru (demografija, financijski, fiskalni i ekonomski podaci)
Najvažnija prednost Big Data GIS-a jest što na prostornom pregledniku korisnicima omogućuje uvid u mnoštvo strukturiranih podataka, posjeduje kvalitetan analitički mehanizam za obradu istih, detektira osnovne trendove te omogućuje stvaranje zaključaka i donošenje odluka od strane korisnika.
RH posjeduje jedinstveni zemljopisni položaj koji joj omogućava bezbroj mogućnosti poboljšanja energetske učinkovitosti!

Projekti

MODELI PROVEDBE PROJEKATA

JAVNO-PRIVATNO PARNTERSTVO (JPP)
ENERGETSKA USLUGA ESCO/EPC

PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

JAVNA RASVJETA
ZGRADARSTVOZa sigurnost i pouzdanost opskrbe električnom energijom, potrebno je u elektroenergetskom sustavu imati optimalan MIKS konvencionalnih i obnovljivih izvora električne energije.

NOVOSTI

VIJESTI I ZANIMLJIVOSTI

Novi softver za podršku poslovanju u ponudi

U partnerstvu sa #Brokenbyte, ESCO grupa Vam nudi usluge slanja e-računa po super povoljnim cijenama.
Ono što je još važnije, kao sastavni dio ponude dobivate i sjajan mini ERP Mojured na korištenje. Aplikacija u “oblaku” omogućava Vam dostupnost informacija o klijentima, računima, ponudama, otpremnicama, skladišnom poslovanju i GDPR-u uvijek i na svakom mjestu.

MojUred idealan je za freelancere, obrtnike, mala, srednja i velika poduzeća te udruge. Aplikacija je besplatna za isprobati uz mogućnost proširenja dodatnim modulima ili punim paketom koji sadržava sve module. 

Za više informacija slobodno nam se obratite na e-mail escogrupa@escogrupa.hr. 

Investicijska potpora za pametne gradove i otoke u Europi

Europska investicijska banka i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije organizirali su jednodnevnu konferenciju o pametnim ulaganjima pod nazivom "Investicijska potpora za pametne gradove i otoke u Europi", koja je održana 17. lipnja 2019. godine u Arsenalu. Tijekom desetljeća, broj europskih gradova se povećao, a njihovo je gospodarstvo znatno napredovalo u odnosu na ostatak Europe.

Gradovi su postali središta istinske tržišne konkurencije, trgovine i pružanja vrhunskih usluga. Međutim, gradovi se također suočavaju s teškim izazovima, kao što su socijalna isključenost, smanjenja proračuna i zagađenje okoliša. Predvidljivo povećanje gradskog stanovništva u narednim desetljećima dodatno će naglasiti mogućnosti i izazove kao model uspješne urbane regeneracije.

Konferencija je poticaj za razvoj pametnih gradova i pametnih otoka kroz razgovore s istaknutim stručnjacima, koji detaljno opisuju kako pametna ulaganja mogu odgovoriti na postojeće nedostatke infrastrukture i omogućiti inovativna projektna rješenja.

Na konferenciji je predstavljena nova investicijska platforma za pametne gradove i pametne otoke u Republici Hrvatskoj. Rasprave će također obuhvatiti teme pametnih gradskih inicijativa, investicijskih platformi, financijskih instrumenata, uključujući mogućnost kombiniranja s bespovratnim sredstvima, pripremom projekata, savjetodavnim uslugama, tehničkom pomoći i novim izvorima financiranja.

Predstavnici tvrtke ESCO grupa d.o.o. bila je čast i zadovoljstvo prisustvovati tako važnom događaju, gdje su Hrvatska i Hvar primjeri razvoja pametnih otočnih modela i Blockchain tehnologije.

#Hvar 
#Hrvatska
#IOT 
#EIB 
#BLOCKCHAIN

Financijsko modeliranje i JPP u projektima pametnih gradova i otoka

Financijsko modeliranje i JPP u projektima pametnih gradova i otoka.
Kako pripremiti, nabaviti i ugovoriti održive projekte pametne ulične rasvjete?

ESCO Grupa doo u suradnji s Centrom za potporu pametnim i održivim gradovima Sveučilišta u Rijeci razvija deterministički složeni softverski alat - financijski model koji pojednostavljuje proces javne nabave za projekte JPP-a i može se koristiti u ESCO projektima.
Cilj nam je stvoriti cjelovit sustav za procjenu profitabilnosti, likvidnosti i bankabilnosti pametnih projekata ulične rasvjete. Ovaj projekt će doprinijeti učinkovitom i transparentnom postupku nabave privatnih partnera u JPP-u ili EPC-ovima za javne klijente. Nadamo se da će ovaj projekt povećati povjerenje u JPP model javne nabave u Republici Hrvatskoj. 

#FinacialModelling 
#PPP 
#SmartCities 
#Procurement 


Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020). 

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke ESCO grupa d.o.o.

Nova LED javna rasvjeta u općini Kostrena sufinancirana EU izvorima

U tijeku je obnova javne rasvjete Općine Kostrena. Općina Kostrena prva je jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je provela proceduru stjecanja odobrenja za provedbu energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti po modelu javno-privatnog partnerstva čime je osigurala obnovu iste bez korištenja vlastitih sredstava iz proračuna odnosno uz dodatne trenutne uštede u proračunu. 

U obnovi javne rasvjete, privatni partner dužan je implementirati mjere energetske učinkovitosti na optimalan način, da se za najmanji trošak dobije najmodernija, pouzdana i najučinkovitija rasvjeta LED tehnologije sa automatskim sustavom nadzora i upravljanja svakom pojedinom svjetiljkom te obnoviti dio stupova javne rasvjete i obračunskih mjesta. 

Ovakvi projekti energetske učinkovitosti sufinancirani su od različitih institucija putem EU fondova. 

Općina Kostrena prva je općina u Republici Hrvatskoj koja je uspjela ishoditi darovnicu za javni sektor iz programa WeBSEFF u svrhu umanjenja troškova projekta. 

WeBSEFF je financijski program pod kojim Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) omogućava kreditne linije preko partnerskih banaka na Zapadnom Balkanu koje pružaju daljnje kreditiranje poduzećima i jedinicama lokalne samouprave koje žele investirati u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Jedinicama lokalne samouprave, ESCO tvrtkama, pružateljima komunalnih usluga i vlasnicima javnih objekata preko WeBSEFFprograma osigurava se financiranje do 2,5 milijuna EUR-a

Prihvatljivi projekti dobivaju bespovratne financijske poticaje koji se izračunavaju kao postotak od iznosa kredita. Poticaji se isplaćuju nakon uspješnog završetka i verifikacije projekta. Jedinice lokalne samouprave mogu dobiti poticaje između 10% i 15% od iznosa kredita dok se postotak poticaja zasniva se na osnovu utjecaja projekta na okoliš koji se iskazuje kroz smanjenje emisije CO2. Financijske poticaje iz ovog programa moguće je kombinirati s poticajima iz nacionalnih izvora kao npr. Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Republici Hrvatskoj trenutno u provedbi ovog programa sudjeluju Zagrebačka banka d.d., Erste banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. 

Više informacija o WeBSEFF programu na linku http://www.webseff.com

Očuvanje energije je budućnost

Predstavnici ESCO grupe održali su prezentaciju o mogućnostima financiranja iz fondova EU koji se mogu koristiti za sve projekte koji potenciraju korištenje LED rasvjete. Nakon prezentacije održana je i panel rasprava na kojima su predstavljena mnoga rješenja i ideje koje se mogu implementirati u budućim projektima.

Održana konferencija "Kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatnog partnerstva"

U sklopu projekta “Kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatnog partnerstva” Agencija za investicije i konkurentnost u svojstvu korisničke institucije zajedno s ugovarateljem ESCO grupom, organizirala je međunarodnu konferenciju koja se održala 11. travnja 2017.g. u hotelu Westin u Zagrebu. 

Cilj konferencije bio je predstaviti zainteresiranoj javnosti javno-privatno partnerstvo kao oblik ugovornog odnosa između tijela javne uprave i subjekata iz privatnog sektora, s ciljem provedbe infrastrukturnih projekata u svrhu pružanja javnih usluga, dok su ciljne skupine bile zainteresirane institucije središnje i lokalne razine, jedinice regionalne i lokalne samouprave, relevantne EU institucije te međunarodne i domaće savjetničke tvrtke te financijske institucije. 

Tijekom uvodnog obraćanja nazočnim sudionicima obratili su se g. Damir Juričić, zamjenik ravnatelja Agencije za investicije i konkurentnost, g. Anton Kovačev, voditelj ureda EIB-a u Zagrebu i g. Velimir Žunac, državni tajnik, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 

Nakon uvodnih obraćanja svoja izlaganja iznijeli su g. Edward Farquharson, glavni savjetnik, EIB/EPEC-a na temu „Kombiniranje privatnog kapitala i izvora EU“ te g. Robert Pernetta, Financial Instruments Advisor, Decentralised Financial Instruments Advisory, EIB na temu „Financijski instrumenti“. 

Također, u sklopu konferencije održana je panel rasprava pod naslovom „Novi financijski smjerovi u EU – Javno-privatno partnerstvo, strukturni i kohezijski fondovi, financijski instrumenti“ čiji je moderator bio g. Zvonimir Savić, Hrvatska gospodarska komora, Direktor sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize, dok su sudionici u panelu bili gđa. Vedrana Jelušić Kašić, Direktorica regionalnog ureda, EBRD, dr.sc. Julije Domac, ravnatelj, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, g. Robert Pernetta, Financial Instruments Advisor, Decentralised Financial Instruments Advisory, EIB, g. Edward Farquharson, glavni savjetnik, EIB/EPEC-a te izv.prof.dr.sc. Saša Drezgić s Ekonomskog fakulteta u Rijeci. 

Po završetku panel rasprave rezultate projekta predstavili su dr.sc. Damir Juričić, zamjenik ravnatelja, Agencija za investicije i konkurentnost te g. Goran Justinić, mag.ing.el., ESCO grupa d.o.o. Posljednje izlaganje na konferenciji bilo je na temu „Analiza slučaja – kombinirano financiranje kod projekata energetske učinkovitosti i pametnih gradova“ koje je izložio g. Goran Justinić, mag.ing.el., ESCO grupa d.o.o. 

Održane radionice o kombiniranom financiranju

U sklopu projekta “Kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatnog partnerstva” Agencija za investicije i konkurentnost u svojstvu korisničke institucije zajedno s ugovarateljem ESCO grupom, održala je jednodnevne regionalne radionice: 

30.ožujka u Osijeku, ZOO Hotel 

31.ožujka u Zagrebu, Hotel Panorama 

5.travnja u Rijeci, Hotel Jadran 

7.travnja u Splitu, Hotel Park 

Radionice su bile namijenjene javnim naručiteljima, timovima koji sudjeluju u pripremi projekata javne infrastrukture, privatnom sektoru i ostalim zainteresiranima. Cilj radionica bio je upoznati sudionike s ključnim rezultatima projekta koji se odnose na metodologiju i alate za kvalitetniju pripremu projekata po ovom modelu. U sklopu radionica prezentirana je i analiza slučaja „KOMBINIRANO FINANCIRANJE KOD PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I PAMETNIH GRADOVA“ od strane predstavnika ESCO grupe d.o.o.

Konferencija “Kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatnog partnerstva”

U sklopu projekta “Kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatnog partnerstva” Agencija za investicije i konkurentnost u svojstvu korisničke institucije zajedno s ugovarateljem ESCO grupom, organizira međunarodnu konferenciju koja će se održati 11. travnja 2017.g. u hotelu Westin u Zagrebu.

Pozivaju se javni naručitelji, predstavnici jedinica lokalne i područne samouprave te predstavnici financijskih institucija da sudjeluju na konferenciji na kojoj će svoje teme izlagati renomirani međunarodni stručnjaci iz područja javnih financija, investicija, EU fondova, javno-privatnog partnerstva, računovodstva itd.

Događanje u sklopu projekta ima za cilj prikazati oblik ugovornog odnosa između tijela javne uprave i privatnog partera, s ciljem provedbe infrastrukturnih projekata i/ili pružanja javnih usluga. Spajanjem javnog i privatnog partnera i ugovaranjem standarda isporuke usluga osigurava se veća učinkovitost, bolji pristup kapitalu, bolja usklađenost s nizom propisa i kvalitetno ostvarivanje javnog interesa. Kombinacijom bespovratnih sredstava EU, financijskih instrumenata privatnog kapitala, u okviru projekata javno-privatnog partnerstva, postiže se veći stupanj sufinanciranja te efikasnosti javnih projekata. Posebno je važno ukazati na činjenicu da je razumijevanje financijskih mogućnosti koje će se prezentirati na konferenciji nužno za iskorištavanje postojećih i novih europskih inicijativa kao što je Europski fond za strateška ulaganja (European Fund for Strategic Investments).

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno. Za sudionike će biti osigurano simultano prevođenje. Konačni pogram konferencije bit će pravovremeno dostupan. 

Poziv i preliminarni program

 

Najava radionica o kombiniranom financiranju

U sklopu projekta “Kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatnog partnerstva” Agencija za investicije i konkurentnost u svojstvu korisničke institucije zajedno s ugovarateljem ESCO grupom, poziva Vas na jednodnevne radionice koje će se održati u sljedećim terminima:

30.ožujka u Osijeku, ZOO Hotel 

31.ožujka u Zagrebu, Hotel Panorama 

5.travnja u Rijeci, Hotel Jadran 

7.travnja u Splitu, Hotel Park 

Radionice su namijenjene javnim naručiteljima, timovima koji sudjeluju u pripremi projekata javne infrastrukture, privatnom sektoru i ostalim zainteresiranima. Cilj radionica je upoznati sudionike sa ključnim rezultatima projekta koji se odnose na metodologiju i alate za kvalitetniju pripremu projekata po ovom modelu. 

Poziv i program

 

"Indeks razvijenosti" u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU

U suradnji sa stručnim službama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU razvijena je web aplikacija u oblaku za izračun i vizualizaciju indeksa razvijenosti, koju su predstavnici ESCO grupe prezentirali čelnicima Ministarstva na čelu sa ministrom gosp. Tomislavom Tolušićem dana 27. srpnja 2016. godine.

U sklopu ovog projekta izrađen je informacijski sustav "ESTAT Index Razvijenosti", koji je namijenjen za vizualizaciju podataka postojećeg kompozitnog modela indeksa razvijenosti, izračuna novih modela, prikaz podataka iz postojeće ESTAT baze podataka te usporedbu postojećeg i novih modela indeksa razvijenosti.

Aplikacija je izrađena kao rješenje u oblaku sa krajnjim ciljem pružanja stručne pomoći službama Ministarstva u provođenju regionalne politike te provedbe analiza i ocjenu podataka i pokazatelja vezano za kvantifikaciju razvijenosti jedinica lokalne regionalne i lokalne samouprave i gradova u Republici Hrvatskoj. 

Aplikacija ima pregršt funkcija i snažne vizualizacijske mogućnosti kao i potencijal nadogradnje. Korištenjem, pregledom i analizom podataka u ESTAT bazi moguće je provoditi generiranje, zaključivanje i evaluaciju pokazatelja te koristiti izvješća u izradi strateških dokumenata, u cilju apliciranja na EU sredstva, kod strateškog odlučivanja tijela središnje države. 

U konačnici primarni cilj ovog projekta jest pružiti alat stručnjacima kojima će se na temelju odabranih podataka/parametara i preliminarnim analizama olakšati izračun novog indeksa razvijenosti.

ESCO grupa doo završila razvojni projekt pametnog upravljanja

Osnovni cilj projekta automatizacije sustava za M&V ušteda je razviti automatizirani sustav nadzora građevina javne rasvjete. Sustav pametnog upravljanja javnom rasvjetom je sustav namijenjen za ugradnju na građevine javne rasvjete. Njegova osnovna funkcija je provoditi M&V parametara sustava u realnom vremenu. Kao takav treba pružiti sljedeće funkcionalnosti korisnicima: Prostorni GIS pregled, Shematski prikaz sa mjerenjima, Mjerenja u realnom vremenu, Kronološki registrator događaja i alarmi, Arhiviranje energetskih podataka, Baza podataka, Detekcija poremećaja i kvarova, Upravljanje sustavom, Upravljanje i praćenje aktivnosti održavanja, Kontrola kvalitete električne energije, Izvještaji o stanju sustava, Izvještaji o mjerenju i verifikaciji ušteda, Izvještaji o isporuci standarda.

Današnji automatizirani sustavi za mjerenje i verifikaciju ušteda trebali bi biti izrađeni u novim računarskim jezicima poput HTML 5 tehnologija, kompatibilni sa visokim stupnjem integracije i unificiranosti prisutne u IOT konceptu te koristiti rješenja u oblaku. Softverska rješenja u oblaku omogućuju korisniku da u svakom trenutku ima nadzor nad sustavom i procesima koji se prate. Takva rješenja su jednostavna i praktična za korisnike. Kod sustava pametnog upravljanja javnom rasvjetom korišten je programski jezik PHP i Javascript te knjižnice poput JQuery-a.

U skladu sa politikom tvrtke te pristupom open source rješenjima, u cilju napretka i možebitne zajedničke daljnje suradnje na razvoju sustava, dostupnu dokumentaciju i sustav možete pronaći ovdje.

Održana 2. godišnja razvojno-financijska konferencija

16. i 17. ožujka održala se 2. godišnja razvojno-financijska konferencija na temu: FINANCIRANJE PROJEKATA DRUŠTVENOG I GOSPODARSKOG RAZVOJA HRVATSKE IZ EU FONDOVA Od strane predstavnika ESCO grupa d.o.o. istaknuta je mogućnost kombiniranja privatnog kapitala i EU fondova u infrastrukturnim projektima i projektima ene. učinkovitosti. Tvrtka se bavi savjetovanjem i može pomoći javnom sektoru u provedbi takvih projekata. Privatna ulaganja u javnu imovinu omogućuju rast bez zaduživanja i povećanja javnog duga. To je budućnost i pravi korak u smjeru izlaska iz krize. Galeriju slika pogledajte ovdje.

Održana radionica “Primjena modela JPP-a u projektima obnove javnih građevina”

U organizaciji Agencije za investicije i konkurentnost, dana 03.07.2015. održana je u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke radionica na temu „Primjena modela JPP-a u isporuci projekata energetske učinkovitosti u javnoj rasvjeti i energetskoj obnovi javnih zgrada u okviru koncepcije pametnih gradova“. Damir Juričić, zamjenik ravnatelja Agencije za investicije i konkurentnost, otvorio je program prezentacijom „Propisi, dokumentacija, priprema i provedba projekata EE po modelu JPP-a“. Njegovo izlaganje sadržavalo je osnove i upoznavanje sa samim procesom pripreme i provedbe projekta. U nastavku su uslijedili praktični primjeri koje su izlagali Goran Justinić, direktor ESCO Grupe d.o.o. na temu „Praktičan primjer pripreme projekta JPP-a male vrijednosti u javnoj rasvjeti“ i Saša Marenjak, direktor PPP Centra d.o.o. koji je na primjeru pojasnio pripreme projekta JPP-a u energetskoj obnovi javnih zgrada.

                               

KONTAKT

KONTAKT

ESCO GRUPA d.o.o

Ured: Prolaz Marije K. Kozulić 2, 51000, Rijeka
Sjedište: Marijana Stepčića 11, 51000 Rijeka

Telefon: 00385 95/902-2038
E-mail: escogrupa@escogrupa.hr

Banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR 7124020061100642909

OIB: 99771243457
MBS: 040292942

Temeljni kapital: 220.000,00 kn
Osnivači/članovi društva: Goran Justinić
Osoba ovlaštena za zastupanje: Goran Justinić
Nadležni sud: Trgovački sud u Rijeci