Osnovni cilj projekta automatizacije sustava za M&V ušteda je razviti automatizirani sustav nadzora građevina javne rasvjete. Sustav pametnog upravljanja javnom rasvjetom je sustav namijenjen za ugradnju na građevine javne rasvjete. Njegova osnovna funkcija je provoditi M&V parametara sustava u realnom vremenu. Kao takav treba pružiti sljedeće funkcionalnosti korisnicima: Prostorni GIS pregled, Shematski prikaz sa mjerenjima, Mjerenja u realnom vremenu, Kronološki registrator događaja i alarmi, Arhiviranje energetskih podataka, Baza podataka, Detekcija poremećaja i kvarova, Upravljanje sustavom, Upravljanje i praćenje aktivnosti održavanja, Kontrola kvalitete električne energije, Izvještaji o stanju sustava, Izvještaji o mjerenju i verifikaciji ušteda, Izvještaji o isporuci standarda.

Današnji automatizirani sustavi za mjerenje i verifikaciju ušteda trebali bi biti izrađeni u novim računarskim jezicima poput HTML 5 tehnologija, kompatibilni sa visokim stupnjem integracije i unificiranosti prisutne u IOT konceptu te koristiti rješenja u oblaku. Softverska rješenja u oblaku omogućuju korisniku da u svakom trenutku ima nadzor nad sustavom i procesima koji se prate. Takva rješenja su jednostavna i praktična za korisnike. Kod sustava pametnog upravljanja javnom rasvjetom korišten je programski jezik PHP i Javascript te knjižnice poput JQuery-a.

U skladu sa politikom tvrtke te pristupom open source rješenjima, u cilju napretka i možebitne zajedničke daljnje suradnje na razvoju sustava, dostupnu dokumentaciju i sustav možete pronaći ovdje.