U sklopu projekta “Kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatnog partnerstva” Agencija za investicije i konkurentnost u svojstvu korisničke institucije zajedno s ugovarateljem ESCO grupom, organizira međunarodnu konferenciju koja će se održati 11. travnja 2017.g. u hotelu Westin u Zagrebu.

Pozivaju se javni naručitelji, predstavnici jedinica lokalne i područne samouprave te predstavnici financijskih institucija da sudjeluju na konferenciji na kojoj će svoje teme izlagati renomirani međunarodni stručnjaci iz područja javnih financija, investicija, EU fondova, javno-privatnog partnerstva, računovodstva itd.

Događanje u sklopu projekta ima za cilj prikazati oblik ugovornog odnosa između tijela javne uprave i privatnog partera, s ciljem provedbe infrastrukturnih projekata i/ili pružanja javnih usluga. Spajanjem javnog i privatnog partnera i ugovaranjem standarda isporuke usluga osigurava se veća učinkovitost, bolji pristup kapitalu, bolja usklađenost s nizom propisa i kvalitetno ostvarivanje javnog interesa. Kombinacijom bespovratnih sredstava EU, financijskih instrumenata privatnog kapitala, u okviru projekata javno-privatnog partnerstva, postiže se veći stupanj sufinanciranja te efikasnosti javnih projekata. Posebno je važno ukazati na činjenicu da je razumijevanje financijskih mogućnosti koje će se prezentirati na konferenciji nužno za iskorištavanje postojećih i novih europskih inicijativa kao što je Europski fond za strateška ulaganja (European Fund for Strategic Investments).

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno. Za sudionike će biti osigurano simultano prevođenje. Konačni pogram konferencije bit će pravovremeno dostupan. 

Poziv i preliminarni program