U tijeku je obnova javne rasvjete Općine Kostrena. Općina Kostrena prva je jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je provela proceduru stjecanja odobrenja za provedbu energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti po modelu javno-privatnog partnerstva čime je osigurala obnovu iste bez korištenja vlastitih sredstava iz proračuna odnosno uz dodatne trenutne uštede u proračunu. 

U obnovi javne rasvjete, privatni partner dužan je implementirati mjere energetske učinkovitosti na optimalan način, da se za najmanji trošak dobije najmodernija, pouzdana i najučinkovitija rasvjeta LED tehnologije sa automatskim sustavom nadzora i upravljanja svakom pojedinom svjetiljkom te obnoviti dio stupova javne rasvjete i obračunskih mjesta. 

Ovakvi projekti energetske učinkovitosti sufinancirani su od različitih institucija putem EU fondova. 

Općina Kostrena prva je općina u Republici Hrvatskoj koja je uspjela ishoditi darovnicu za javni sektor iz programa WeBSEFF u svrhu umanjenja troškova projekta. 

WeBSEFF je financijski program pod kojim Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) omogućava kreditne linije preko partnerskih banaka na Zapadnom Balkanu koje pružaju daljnje kreditiranje poduzećima i jedinicama lokalne samouprave koje žele investirati u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Jedinicama lokalne samouprave, ESCO tvrtkama, pružateljima komunalnih usluga i vlasnicima javnih objekata preko WeBSEFFprograma osigurava se financiranje do 2,5 milijuna EUR-a

Prihvatljivi projekti dobivaju bespovratne financijske poticaje koji se izračunavaju kao postotak od iznosa kredita. Poticaji se isplaćuju nakon uspješnog završetka i verifikacije projekta. Jedinice lokalne samouprave mogu dobiti poticaje između 10% i 15% od iznosa kredita dok se postotak poticaja zasniva se na osnovu utjecaja projekta na okoliš koji se iskazuje kroz smanjenje emisije CO2. Financijske poticaje iz ovog programa moguće je kombinirati s poticajima iz nacionalnih izvora kao npr. Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Republici Hrvatskoj trenutno u provedbi ovog programa sudjeluju Zagrebačka banka d.d., Erste banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. 

Više informacija o WeBSEFF programu na linku http://www.webseff.com