Predstavnici ESCO grupe održali su prezentaciju o mogućnostima financiranja iz fondova EU koji se mogu koristiti za sve projekte koji potenciraju korištenje LED rasvjete. Nakon prezentacije održana je i panel rasprava na kojima su predstavljena mnoga rješenja i ideje koje se mogu implementirati u budućim projektima.