U organizaciji Agencije za investicije i konkurentnost, dana 03.07.2015. održana je u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke radionica na temu „Primjena modela JPP-a u isporuci projekata energetske učinkovitosti u javnoj rasvjeti i energetskoj obnovi javnih zgrada u okviru koncepcije pametnih gradova“. Damir Juričić, zamjenik ravnatelja Agencije za investicije i konkurentnost, otvorio je program prezentacijom „Propisi, dokumentacija, priprema i provedba projekata EE po modelu JPP-a“. Njegovo izlaganje sadržavalo je osnove i upoznavanje sa samim procesom pripreme i provedbe projekta. U nastavku su uslijedili praktični primjeri koje su izlagali Goran Justinić, direktor ESCO Grupe d.o.o. na temu „Praktičan primjer pripreme projekta JPP-a male vrijednosti u javnoj rasvjeti“ i Saša Marenjak, direktor PPP Centra d.o.o. koji je na primjeru pojasnio pripreme projekta JPP-a u energetskoj obnovi javnih zgrada.