R & D
Istraživačko - razvojni projekti

Webshop platforma

Web platforma djeluje kao tražilica koja pomaže korisnicima pri pretraživanju rabljenih i novih proizvoda. Naš cilj je omogućiti korisnicima (kupcima) u Hrvatskoj i regiji Jugoistočne Europe da kroz platformu pretražuju nove i rabljene proizvode ponuđene na drugim web-aplikacijama kao što su Ebay, Gearbest, Tripadvisor, MobileDe itd.

Webshop
Oglasnik
Integrator

Inteligentna javna rasvjeta

Tvrtka u suradnji sa svojim partnerima razvija i sudjeluje u brojnim istraživačko-razvojnim (R&D) projektima, koji imaju za cilj ojačati znanstveni i tehnološki potencijal RH te potaknuti njezinu konkurentnost na međunarodnoj razini. Jedan od navedenih projekata je projekt uvođenja inteligentne javne rasvjete u RH, koja predstavlja potpunu inovaciju na našem području. Inteligentna ulična rasvjeta je integracija više infrastruktura u jednu čime se putem iste građevine nudi mnoštvo novih javnih usluga poput širokopojasnog bežičnog pristupa, videonadzora, sustava za mjerenje i detekciju, električnih punionica i slično. Upravo se uvođenjem inteligentne javne rasvjete mogu ostvariti značajne uštede i povećana energetska učinkovitost a uz to i uvesti neke nove usluge na prostor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Prednosti uvođenja intelegentne javne rasvjete su:

  • značajne energetske uštede zbog manje potrošnje energije ostvarene gašenjem rasvjete kada nema aktivnosti
  • manji troškovi održavanja zbog dužeg životnog vijeka lampi
  • smanjenje emisije CO2
  • smanjenje količine svjetlosnog onečišćenja

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
više od 30%
energetske uštede
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
40% manji
troškovi održavanja
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
više od 50% smanjenje
emisije CO2

Big Data GIS

Platforma Big data GIS predstavlja informacijski sustav za prostorno planiranje lokalne samouprave u funkciji održivog razvoja te omogućuje integraciju različitih kategorija podataka s prostornom dimenzijom lokalne samouprave. Platforma Big data GIS bazirana je kao web aplikacija i trenutno je u razvojnoj fazi, a isporučivati će se korisnicima po SAAS – Software as a service modelu isporuke. U navedenom modelu korisnik nema potrebu za nabavkom sklopovskih ili programskih komponenti, već mu je platforma uvijek dostupna putem interneta. U prostornom pregledniku sa katastarskim podlogama, platforma može integrirano prikazivati podatke, strukturirane u sljedeće osnovne grupe:

  • podaci o korištenju prostora (prostorni planovi, čestice, građevine u prostoru)
  • podaci o komunalnoj infrastrukturi (javna rasvjeta, TK infrastruktura, energetika, ceste, željeznice, vodovod, kanalizacija i odvodnja, plinovod, naftovod, sustav zbrinjavanja otpada, javne površine, groblja)
  • podaci za održivo gospodarenje nekretninama (vlasništvo, posjedništvo, najam, zakup, stanovanje)
  • podaci o društvenoj i gospodarskoj aktivnosti u prostoru (demografija, financijski, fiskalni i ekonomski podaci)

ESCO GRUPA d.o.o.

ESCO GROUP je tvrtka koja pruža informatičke, konzultantske i inženjerske usluge. Glavni cilj tvrtke je realizacija vlastitih projekata iz područja IT, IoT tehnologije i iz područja pametnih gradova.

O nama

Tvrtka: ESCO GRUPA d.o.o.
Adresa: Marijana Stepčića 11, 51000 Rijeka
OIB: 99771243457
MBS: 040292942
Banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR7124020061100642909
Temeljni kapital: 220.000,00 kn
Nadležni sud: Commercial Court in Rijeka
Osnivači/članovi društva: Goran Justinić
Osoba ovlaštena za zastupanje: Goran Justinić

Kontakt
escogrupa@escogrupa.hr
Kontakt
escogrupa@escogrupa.hr
goran.justinic@escogrupa.hr
Tel: 00385 95/902-2038
O nama

Tvrtka: ESCO GRUPA d.o.o.
Adresa: Marijana Stepčića 11, 51000 Rijeka
OIB: 99771243457
MBS: 040292942
Banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR7124020061100642909
Temeljni kapital: 220.000,00 kn
Nadležni sud: Commercial Court in Rijeka
Osnivači/članovi društva: Goran Justinić
Osoba ovlaštena za zastupanje: Goran Justinić

ESCO GRUPA d.o.o.

ESCO GROUP je tvrtka koja pruža informatičke, konzultantske i inženjerske usluge. Glavni cilj tvrtke je realizacija vlastitih projekata iz područja IT, IoT tehnologije i iz područja pametnih gradova.

ESCO GRUPA d.o.o.. Sva prava pridržana.